Äppelodling

Historia om äppelodling i Sörmland

Sörmland var det stora äppellandskapet i början av 1900-talet och de flesta slott och herresäten kunde stoltsera med en eller flera egna äppelsorter. Många av dessa sorter odlas fortfarande och här på Kälbro Trädgård har vi ett stort antal gamla sörmländska sorter.

Kälbro Trädgård – Ekologisk certifierad äppelodling

Äppelodlingen startade i liten skala som ett hobbyprojekt under 2018 och år 2020 utökade vi vår odlingsmark och förbereder ca 2 hektar äpplen. På den ytan kommer det att om några år förhoppningsvis stå ca 5000 träd. Våren 2023 planterades 800 nya äppelträd. Totalt har vi nu ca 2000 äppelträd

Projekt: Kälbro Trädgård AB etablerar äppelodling

Kälbro Trädgård AB har beviljats projektstöd inom lokalt ledd utveckling genom Leader Södermanland och beslutat av Jordbruksverket. Stödet kommer från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syftet med projektet är att bidra till utvecklingen av äppelodlingar i Sörmland samt bidra till ökad sysselsättning genom att diversifiera den egna verksamheten.

Målet med projektet är att etablera en äppelodling med ca 1300 träd. Projektet kommer att lägga grunden för att möjliggöra försäljning av lokalt producerad frukt i butiker och i egen gårdsbutik. Projekttiden är från maj 2020 till december 2021.