Fruktträdsbeskärning

Nu är det hög tid att boka professionell fruktträdsbeskärning!

Äpple-och päronträd behöver beskärning för att hålla sig friska, ge fin frukt och vara vackra att se på. Träden behöver olika beskärning beroende på i vilket stadie de är i sin livscykel. Nyplanterade träd ska etableringsbeskäras, unga träd ska uppbyggnadsbeskäras för att få en fin form och vuxna träd ska underhållsbeskäras eller föryngringsbeskäras. Äldre träd som inte har beskurits på flera år kan behöva en långsiktig skötselplan för att återfå sin form.

Läs mer om beskärning under ”Tjänster”